Návrh experimentálního zařízení pro studium vzájemné interakce pružného tělesa s tekutinou

Charakteristika problematiky úkolu

Při pohybu pružného tělesa v tekutině dochází k vzájemné interakci pružného tělesa a tekutiny. Při této interakci působí na těleso setrvačné, tlumící a tuhostní síly. Cílem této práce je studium těchto sil a následný návrh experimentálního zařízení.

Cíle, kterých má být dosaženo

  1. Literární rešerše vzájemné interakce pružného tělesa s tekutinou
  2. Návrh experimentálního zařízení pro studium vlastních frekvencí tělesa ponořeného do kapaliny
  3. Návrh experimentálního zařízení pro studium stability tělesa obtékaného tekutinou

Havl

Video:

Literatura

BISHOP, R. E. D. Kmitání. Praha: Nakladatelství techn. lit., 1978, 131 s.

Nahoru