Měření průtoku

Vodní elektrárna, čerpací stanice, pivovar, městský vodovod, kanalizace ve všech vyjmenovaných provozech a v mnoha dalších proudí kapalina, u níž je třeba znát přesný průtok. Průtok je, po teplotě, druhá nejčastěji měřená fyzikální veličina u spojitých procesů.  V minulosti byla vyvinuta spousta metod měření průtoku, které jsou založeny na rozličných fyzikálních principech. Některé se rozšířily, jiné ne.

Náplní práce bude vypracování rešerše způsobů měření průtoku, posouzení jejich nejistot a následné experimentální porovnání vybraných metod.

Himr 01.png

Nahoru