Dynamické vlastnosti teploměrů

Měření teploty je důležitým úkonem v mnoha provozech (potravinářský, petrochemický, farmaceutický průmysl a další), kde na základě údajů z teploměru dochází k úpravám technologických procesů. Na základě měření teploty lze stanovit i rychlost proudění v potrubí. 

Teplota může být neměnná (ustálená), pomalu se měnící a rychle se měnící. Zejména v poslední kategorii měřicí technika značně pokulhává za požadavky – teploměry reagují mnohem pomaleji než samotný děj a jsou pro daný případ nepoužitelné. Jak se mění teplota např. při zániku kavitační bubliny?

Cílem práce je rešerše možností měření teploty zejména kapalných a plynných látek, stanovení dynamické charakteristiky vybraného teploměru (experimentální část práce) a navržení postupu stanovení teploty v kratším čase než je doba odezvy přístroje.

Himr 02.png

Nahoru