Nestacionární proudění v potrubí

Při nakládání s kapalinami se nelze vyhnout jejich přepravě z jednoho místa na druhé, které může být vzdáleno metr nebo stovky kilometrů. Nejhospodárnější způsob dopravy je potrubními systémy, které musí být navrženy tak, aby splňovaly všechny požadavky na plynulý a bezpečný provoz nejen při dodávce kapaliny, ale i při různých změnách požadavků na průtok.

Cílem je provedení rešerše způsobů řešení neustáleného proudění kapaliny v potrubí a posouzení jejich přesnosti. Přihlédnuto bude i ke konkrétním okrajovým podmínkám.

Himr 03.png

Nahoru