Prvky snižující tlak v potrubních systémech

Kapalina proudící v potrubním systému má určitý tlak. Často nastávají situace, kdy je třeba tento tlak snížit, aby nedošlo k poškození potrubí nebo byly dodrženy technologické požadavky. Typickým příkladem může být redukční ventil ve vodovodním systému, kde zajišťuje, aby i při velkém převýšení potrubí, byl tlak v požadovaných mezích.

Cíle bakalářské práce jsou: rešerše prvků pro snižování tlaku v potrubních systémech, popsat kategorie a princip funkce, provést laboratorní měření charakteristiky redukčního ventilu.

Zde je možné shlédnout video

Himr 2017 01.png

Kontakt na vedoucího bakalářské práce:

e-mail: himr@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2343

Nahoru