Zavzdušňovací ventil jako ochrana před vodním rázem

Vodní ráz v potrubním systému je nebezpečný jev, který se projevuje náhlými velkými změnami tlaku (nárůst i pokles) a může vést k vážnému mechanickému poškození takového systému. Vyskytuje se všude, kde dochází ke změnám rychlosti proudění (např. při zavírání a otevírání uzávěru). Existuje řada způsobů jak účinky vodního rázu zmírnit nebo zcela eliminovat. Instalace zavzdušňovacího ventilu je jedním z nich.

Student se seznámí se základy dynamiky kapalin, pochopí princip vzniku vodního rázu a způsoby mírnění jeho účinku. Zaměří se zejména na zavzdušňovací ventily, jejich typy, konstrukci, kde je lze využít a kde je jejich instalace nežádoucí. Zjistí, jaké jsou důležité parametry při výběru vhodného ventilu, a navrhne způsob měření jeho charakteristiky.Na bakalářskou práci může navazovat práce diplomová, takže čím kvalitněji se zpracuje, tím lépe.

Himr01 01 600

Zdroj:https://www.youtube.com/watch?v=X9UbzcanuDk

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Daniel Himr, Ph.D.

Kontakt: e-mail: himr@fme_vutbr_cz 

Nahoru