Vtokové víry, vznik, vývoj a podobnost

Řada jevů nemá  doposud jednoznačné vysvětlení. Mezi tyto záhady se  řadí vířivý pohyb kapaliny v mikrostruktuře v blízkosti obtékaného povrchu nebo makro zástupci z oblasti vzdušných proudů, které přímo ovliňují počasí. Snaha o pochopení celého procesu vede člověka k simulacem, které by na základě matematických modelů popisovaly vznik, vývoj a zánik vírových struktur. Zadaná práce by měla zmapovat aktuální poznání v relativně úzké oblasti vtokových vírů z pohledu experimentálního měření tak i numerické simulace. V hydraulické laboratoři je k dispozici zkušební zařízení pro pozorování vývojových stádií vtokových vírů včetně metodiky měření a zpracování obrazových dat metodou digitální zpracování obrazu. Vhodné pro následující pojkračování v rámci diplomové práce. 

Hudec 2014 01-01

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hudec

tel.: 541 14 2337

e-mail.: hudec@fme_vutbr_cz

Nahoru