Přestavba historické památky na malou vodní elektrárnu

Historie využití vodní síly sahá do doby starověku. Na území současné Evropy se jedná především o dobu středověku a novověku. Ještě zdánlivě nedávná historie posledních 150 let vykazuje hojné využívání sebemenšího decentralizovaného zdroje vodní síly.  V kontrastu se stávající snahou vyššího využití obnovitelných zdrojů je účelné zmapovat dřívější lokality, které se osvědčily a navrhnout jejich nové využití s přihlédnutím k nových technologiím. Vhodné pro zpracování na konkrétní existující lokalitě.

Hudec 2014 02-01

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hudec

tel.: 541 14 2337

e-mail.: hudec@fme_vutbr_cz

Nahoru