Vibro-akustická diagnostika vnějších projevů hydrodynamické kavitace

Přítomnost kavitace je obecně pozorovatelna pomocí mechanického opotřebení povrchu materiálu. Z tohoto hlediska ji řadíme mezi negativní jevy, kterým je potřeba účinně předcházet. Jedním z vnějších projevů je akustická emise šířená jednak v médiu, ale i do okolního prostředí. Práce bude zaměřena na literární rešerši metod identifikace kavitace a jejích stádií s experimentálním ověřením teoretických poznatků plynoucích z rešerše na modelu obecné dýzy.

Hudec 2014 03-01

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hudec

tel.: 541 14 2337

e-mail.: hudec@fme_vutbr_cz

Nahoru