HYDRA

Software pro řešení hydraulického rázu v potrubních sítích.

Popis

Hydraulický ráz je noční můrou všech projektantů či provozovatelů potrubních sítí. Může nastat prostým výpadkem čerpadla, či náhlým (havarijním) uzavřením uzávěru. Následky mohou být nedozírné. Při hydraulickém rázu dochází v potrubní síti k šíření tlakových vln. K poškození potrubní sítě či jejího příslušenství dochází, jak díky vysokým přetlakům, tak také díky značným podtlakům. Díky správnému předpovězení tlakových a průtokových poměrů v potrubní síti je možné navrhnout účinnou ochranu potrubní sítě a zajistit tak její bezpečné provozování.

Řešení nestacionárního proudění má na Odboru fluidního inženýrství již dlouholetou tradici. V současné době byl dokončen software Hydra, který umožňuje řešení nestacionárního proudění potrubních sítích. Tento program byl testován na reálných úlohách.

Podrobný popis je uveden v následujícím dokumentu.

Co nabízíme

Možnosti využití programu HYDRA jsou dvojí:
  • řešení konkrétního problému programem HYDRA
  • možnost jednání o zakoupení licence pro vlastní používání programu HYDRA. 

Reference 

Pro následující společnosti již byly prováděny výpočty v programu HYDRA
  • ČKD Blasnko Engineering, a.s. Blansko, Česká republika
  • OCHI INŽENÝRING spol. s r.o., Ostrava Česká republika
  • PIK spol s r.o., Přerov, Česká republika
  • SIGMA DIZ spol. s r.o., Lutín, Česká republika
  • Sigmainvest spol. s r.o., Praha, Česká republika
  • SIGMA Výzkumný a vývojový ústav spol. s r.o., Lutín, Česká republika

Stažení demoverze

Pro správné fungování programu je třeba nainstalovat MCRInstaler8_0. Stáhnout 
Demoverzi programu Hydra společně s MCRInstaler8_0 můžete stáhnout pomocí následujícího odkazu HYDRA2012_demo.zip HYDRA2012_demo.zip (12.06 MB)
 
Případné dotazy ohledně demoverze či případných problémů zasilejte na email: hydra@fme_vutbr_cz

Kontakt

doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
Ing. Daniel Himr, Ph.D.
e-mail: hydra@fme_vutbr_cz

Nahoru