Zkušební stanice

Zkušební stanice je určena pro výkonové a kavitační zkoušky modelů hydraulických strojů. Lze ji využívat i pro další účely, zejména měření odporových, průtokových a kavitačních charakteristik regulačních a speciálních armatur. 

Cílem bakalářské práce je provést rešerši zkušebního zařízení a měřících postupů. Student může navrhnout nové uspořádání rekonstruované zkušební stanice, umístěné v těžké hydraulické laboratoři Odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Jandourek

Kontakt: e-mail: y101051@stud_fme_vutbr_cz

Jandourek 01

Nahoru