Řezání vodním paprskem

Technologie řezání vodním paprskem je díky své univerzálnosti a nenáročnosti na obsluhu jedním z nejrychleji se rozvíjejících obráběcích a tvářecích procesů na světě. Tato technologie doplňuje již zaběhlé technologie v oblasti řezání a tváření jako jsou EDM, laser, plasma aj. Nedílnou součást systému pro řezání vodním paprskem tvoří vysokotlaké prvky obvodu (ultravysokotlaká čerpadla, potrubní a hadicové systémy apod.), na které jsou kladeny speciální požadavky s ohledem na použitou metodu řezání.

Kárník 2014 01

Cílem této bakalářské práce bude seznámení se s problematikou řezání vodním paprskem, s jeho výhodami a nevýhodami oproti konkurenčním metodám, popsání limitů a omezení této technologie. Nedílnou součástí práce by pak měl být i popis prvků hydraulických obvodů využívaných v této technologii, ať už z hlediska materiálového, tak z hlediska konstrukčního.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Kárník Jan

e-mail: y115670@stud_fme_vutbr_cz (y120275@stud_fme_vutbr_cz)

tel.: 541 14 3477

Nahoru