Automatizované závlahové systémy-návrh závlahového systému fotbalového hřiště dle zadaných parametrů

Vzhledem k tomu, že každý člověk v naší zemi fotbalu rozumí, je nutné, aby o výsledcích rozhodovali pouze výkony sportovců (někdy i rozhodčích) a ne to, zda je jedno hřiště “větší drňák” než to druhé.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Kárník

Kontakt: e-mail:  y115670@stud_fme_vutbr_cz

Fotbalové trávníky obecně patří v dnešní době k nejzatěžovanějším travnatým plochám. Pro udržení určité kvality hrací plochy je nutné trávník dostatečně zavlažovat.  Dnešní doba je ovšem velmi uspěchaná, a proto správci hřišť, zejména v menších fotbalových oddílech, nestíhají skloubit svůj profesionální, osobní a “fotbalový” život. Řešením jejich problému by proto mohlo být právě použití automatického závlahového systému.

Cílem této bakalářské práce proto bude bližší seznámení se s možnostmi automatických závlahových systémů, s jejich jednotlivými komponenty, s celkovou koncepcí a možnostmi řešení automatických závlahových systémů. Student by měl rovněž být schopný na základě prostudovaných podkladů a konzultací navrhnout řešení pro zadané fotbalové hřiště.

Karnik 01 01 600

Nahoru