Možnosti mobilní úpravy vody

Jakožto obyvatelé na vodu poměrně bohaté země si mnohdy neuvědomujeme, že se na světě mohou vyskytovat oblasti, ve kterých pojem čistá voda natož pak pitná voda není zcela běžný. Pokud se v daných oblastech vyskytuje zdroj vody, málo kdy se jedná o vodu přímo pitelnou. Řešením problému nejen zemí třetího světa by proto mohly být mobilní úpravny vod. Technologie mobilních úpraven vody je již delší dobu známá, a to zejména v armádním sektoru – mobilní úpravny vody jsou součástí vojenských polních nemocnic a vojenských táborů.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Kárník

Kontakt: e-mail: y115670@stud_fme_vutbr_cz

Cílem této bakalářské práce bude bližší seznámení se s technologiemi úpravy pitné vody obecně. Následně by se student měl detailněji věnovat právě možnostem mobilních filtračních zařízení a jejich schopnostem a možnostem jejich konfigurace pro specifické podmínky.

Karnik 02 01 600

Nahoru