Zpětný ventil

Zpětné armatury pracují samočinně a umožňují dopravu pracovní látky v požadovaném směru s cílem zabránit průtoku opačnému. Konstrukce těchto hydraulických prvků by měla být jednoduchá a spolehlivá. Bakalářská práce se zaměří na rešerši používaných zpětných armatur s posouzením jejich předností a nevýhod. Bude se rovněž zabývat studiem odpovídajících provozních charakteristik a možnostmi modelování výsledné síly působící na kuželku ventilu od protékající kapaliny.

Student získá přehled o používaných zpětných ventilech s ohledem na jejich nasazení a to i z hlediska provozních parametrů. Dále vytvoří základní matematický model popisující velikost síly na kuželku ventilu a zhodnotí funkci ventilu s ohledem na jeho nasazení v potrubním systému.Klas 2017 01.png

Zdroj:  Wermac.org

Kontakt na vedoucího bakalářské práce

e-mail: klas@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2342

Nahoru