Tlumič pulsací

Tlumiče pulsací pracují na mechanické, hydraulické či pneumatické bázi a jejich hlavním účelem je pohltit nežádoucí vibrace systému. Stejně jako principy činnosti tlumičů jsou i možnosti jejich nasazení velmi široké a běžné. Je jimi ostatně vybaven každý moderní automobil.

Bakalářská práce bude obsahovat studijní rešerši těchto systémů, budou dále zmíněny oblasti jejich použití i principy činnosti od běžných provedení k moderním systémům s proměnnou tuhostí pracovního média. V navazující části bude popsán matematický model tzv. pneumatické či hydraulické pružiny a sestavena pohybová rovnice pneumatického tlumiče.

Cílem je zpracování rešerše těchto tlumících prvků, zmapování jejich hlavních funkčních principů a tvorba základních matematických modelů pružiny a tlumiče. Díky pohybové rovnici tlumiče, pak bude zhodnocen vliv parametrů tlumiče na pohltivost vibrací a rovněž budou zváženy zjednodušující předpoklady pohybové rovnice na přesnost modelu. 

Klas 2017 03.png

Zdroj: https://www.carid.com

Kontakt na vedoucího bakalářské práce

e-mail: klas@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2342


Nahoru