Lamelový hydrogenerátor

V úvodu práce budou shrnuty obecné poznatky o hydrogenerátorech a zmíněny nejdůležitější vztahy a charakteristiky. Na tuto část práce by poté měla navázat rešerše lamelových hydrogenerátorů s popisem jejich funkce, předností a nedostatků. Vše bude následně doplněno o základní návrh lamelového hydrogenerátoru, ve kterém dojde především ke stanovení hlavních rozměrů. Zjednodušený dvourozměrný model navrženého čerpadla bude v závěru podroben stacionární CFD analýze.
Student získá základní informace o konstrukci a chodu hydrogenerátorů – zejména lamelových. Seznámí se s hlavními úskalími návrhu a výpočtu, který realizuje, a stejně tak ověří možnosti CFD analýzy hydrostatického převodníku. Měl by být rovněž schopen pojmenovat odlišnosti a nedostatky návrhu i samotné analýzy. Tím zmapuje cestu od úvodní rešerše problému po první kroky směřující k vlastnímu návrhu lamelového hydrogenerátoru.

Literatura:
Bláha, J. - Brada, K.: Hydraulické stroje, Praha, 1992.

Peňáz, V. - Benža, D.: Tekutinové mechanizmy, VUT v Brně, Brno, 1990.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Nahoru