Vřetenová čerpadla

Rešerše vřetenových nebo též šroubových hydrogenerátorů bude doplněna o základní vlastnosti a výpočetní vztahy hydraulických převodníků. V samotné rešerši pak budou popsány jednotlivé konstrukce, zmíněny odlišnosti, klady a zápory. Po studiu této problematiky dojde k definování průtoku čerpadlem u dvouvřetenového stroje a sestrojení základních diagramů nutných pro výpočet.

V práci bude vytvořen ucelený přehled vřetenových čerpadel, uvedeny základní vztahy a charakteristiky. Následně student zpracuje teorii definující průtok čerpadlem a zhotoví základní diagramy postihující variabilitu provedení závitových mezer.

Literatura:

Bláha, J. - Brada, K.: Hydraulické stroje, Praha, 1992.

Peňáz, V. - Benža, D.: Tekutinové mechanizmy, VUT v Brně, Brno, 1990.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Nahoru