Simulace proudění v prvcích hydraulického okruhu

V současné době představuje problematika CFD simulací rychle se rozvíjející odvětví, které nachází uplatnění v mnoha oborech technické praxe. Součástí balíků inženýrského softwaru jsou v posledních letech také CFD řešiče, přičemž toto řešení je pro mnohé firmy ekonomicky atraktivní. Tato bakalářská práce se bude zabývat řešením proudění v několika prvcích hydraulického obvodu pomocí programu Autodesk Simulation CFD, který je pro studenty technických škol volně dostupný. Získané výsledky budou porovnány s dodanými výsledky, získanými pomocí zavedeného CFD softwaru. Student také provede rozbor možností programu Autodesk Simulation CFD.

Kozak 2014 01

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Kozák

E-mail : y115728@stud_fme_vutbr_cz

tel.:541 14 2341

Nahoru