Experimentální výzkum kryogenních čerpadel pro raketové pohonné jednotky

Hlavní cíl nabízené bakalářské práce představuje vypracování podrobné rešerše současného stavu problematiky experimentálního výzkumu čerpání silně podchlazených kapalin pro potřeby raketové techniky. Nedílnou součástí práce bude identifikace rizik vyplívajících z vlastností čerpaných kapalin. Autor popíše postupy využívané při zkouškách čerpadel v této oblasti techniky a zároveň provede základní teoretický návrh experimentální tratě. 

Autor práce se podrobně seznámí s technicky velice zajímavou problematikou a zorientuje se v oblasti experimentálního výzkumu čerpadel. Tyto zkušenosti bude moct dále zužitkovat v navazujícím magisterském studiu.

Kontakt na vedoucího bakalářské práce

e-mail: y115728@stud_fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2341

Kozak 2017 01.png

Zdroj obrázku: http://www.avio.com/en/ariane/ariane-5/ariane-5-turbopomp/

Nahoru