Experimentální a numerický výzkum proudění tekutého kyslíku

Kapalný kyslík představuje důležité okysličovadlo využívané v raketových motorech. Jeho fyzikální vlastnosti představují značnou výzvu při výzkumu proudění tohoto média stejně jako při vývoji a konstrukci okruhů pracujících s tekutým kyslíkem. 

Hlavní náplní bakalářské práce bude vytvoření podrobné rešerše současného stavu experimentálního a numerického výzkumu proudění tekutého kyslíku se zaměřením na využití v raketových pohonných jednotkách. Nedílnou součástí práce bude také jednoduchá simulace proudění tekutého kyslíku pomocí programu OpenFoam.

Autor práce se jednak seznámí s technicky velice zajímavou a náročnou problematikou, navíc získá základní zkušenosti s CFD výpočty prováděnými v prostředí OpenFoam. Tyto znalosti bude možné dále rozšířit v navazujícím magisterském studiu a dále zužitkovat v budoucím profesním životě. 

Kontakt na vedoucího bakalářské práce:

e-mail: y115728@stud_fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2341

Kozak 2017 02.png

Zdroj obrázku: http://www.barber-nichols.com/services/analysis

Nahoru