Těsnost vysokotlakých ventilů pro kapalná média raketových pohonných jednotek

Hlavním cílem práce bude vytvoření rešerše týkající se problematiky vysokotlakých ventilů používaných v pohonných systémech raket se zaměřením na jejich těsnost. Součástí práce bude vytvoření jednoduchého nástroje pro výpočet těsnosti ventilů, případně provedení simulace.

Autor práce získá jak teoretické, tak praktické znalosti, které bude moci dále uplatnit v navazujícím magisterském studiu.

Kontakt na vedoucího bakalářské práce

e-mail: y115728@stud_fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2341

Kozak 2017 03.png

Zdroj obrázku: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SaturnF1EngineDiagram.png

Nahoru