Zpracování obrazu při experimentálním výzkumu kavitujícího proudění

Kavitace představuje jedno ze zásadních témat výzkumu v hydraulice. Tento jev zásadně ovlivňuje provoz a životnost mnoha hydraulických zařízení, včetně čerpadel a vodních turbín. Analýza vysokorychlostního videa představuje cestu, kterou je možné získat velké množství informací o kavitaci, o její dynamice, pohybu kavitujících struktur a vlivu kavitace na součásti hydraulických strojů.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Kozák

Kontakt: e-mail: y115728@stud_fme_vutbr_cz

Cílem této práce bude provést rešerši současného stavu experimentálního výzkumu kavitace využívajícího počítačové zpracování obrazu. 

Autor se seznámí se současným stavem experimentálního výzkumu tohoto jevu, provede rozbormožností, které poskytuje zpracování vysokorychlostního videa v hydraulickém výzkumu. Vpřípadě zájmu a odhodlání autora je možné jako součást práce vytvořit program (PYTHON,Matlab) schopný získat základní informace z dodaného vysokorychlostního záznamu.

Koz

Nahoru