Openfoam-možnosti open source CFD

Numerická simulace proudění tekutin založená na metodě konečných objemů je perspektivní a rychle se rozvíjející obor ovlivňující mnohá odvětví průmyslu. Komerční CFD programy představují robustní a odladěný nástroj připravený pro koncového uživatele, tento komfort je ovšem vykoupen značnými pořizovacími náklady. Alternativu k těmto komerčním programům představují otevřené CFD programy. Nejvýraznějším představitelem této skupiny CFD programů je bezesporu OpenFoam, který je vzhledem ke svým přednostem využíván i velkými nadnárodními průmyslovými koncerny. 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Kozák

Kontakt: e-mail: y115728@stud_fme_vutbr_cz

Autor této bakalářské práce provede analýzu možností aktuální verze tohoto programu, obeznámí se se strukturou simulované úlohy a v neposlední řadě provede některé tutoriálové úlohy (případně jednoduché úlohy vlastní), které v rámci bakalářské práce zpracuje formou návodu.

Díky této práci autor získá nejen obecné znalosti problematiky numerické analýzy proudění pomocí CFD, ale také se obeznámí s jedním z nejprogresivnějších CFD programů, který je v současnosti dostupný. Tyto znalosti bude možné zúročit nejen v průběhu magisterského studia, ale také v následném profesním životě.

kozak03 01 600

Nahoru