Akustické simulace kapalin

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Kůrečka

e-mail:  133644@vutbr_cz

tel.: 541 14 3477

Podobně jako pevné části strojních zařízení, jako jsou oběžná kola čerpadel a turbín, jejich lopatky nebo hřídele i objemy vyplněné kapalinou mají řadu vlastních frekvencí. Toto se může projevit pulzacemi tlaku a případně pak negativním vlivem na strojní součásti. Podobně lze popsat i odezvu tekutinového systému na vnější buzení, kdy může v kapalině nastat nárůst tlaku působením okolních faktorů. Další oblastí zájmu je vzájemné působení kapaliny a struktury, například oběžné kolo čerpadla nebo turbíny má vlastní frekvence ve vzduchu jiné, než když je ponořeno ve vodě.


Cíl

Student provede rešerši, ve které zmapuje současný stav poznání a konkrétní příklady praktického použití akustických simulací kapalin. Podle možností bude provedena jednoduchá simulace či experiment podtrhující praktickou simulaci. Tato simulace či měření (nejlépe kombinace) bude spojena s řešenými problémy v laboratořích OFI VK.

Zajímavý odkaz na diplomku z NTNU v Trondheimu na téma Určení vlastní frekvence oběžného kola čerpadlové turbíny ve vzduchu a ve vodě:

Kurecka 2017 01.png

Nahoru