Laboratoře

Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana má k dispozici Těžkou hydraulickou laboratoř, kde je několik měřicích okruhů. Laboratoř je využívána pro pedagogickou a výzkumnou činnost a současně je také využívána jako zkušebna hydraulických strojů pro náš průmysl a pro výrobce hydraulických zařízení.

Univerzální zkušební stanice

UniversalSt02_mala Univerzální zkušební stanice je určena pro zkoušení modelů turbín a čerpadel do výkonu 300 kW. Je vybavena sacím kotlem, takže je možné provádět i kavitační zkoušky. Podrobné informace si můžete stáhnout v pdf dokumentu. UZS.pdf

Zkušební stanice čerpadel a armatur

ZkStCerp02_sm  Tato zkušební stanice je určena pro výkonové a kavitační zkoušky modelů odstředivých čerpadel do výkonu 75 kW. Dále je určena pro měření odporovýc, průtokových a kavitačních charakteristik regulačních armatur do velikosti DN 100. Podrobné informace si můžete stáhnout v pdf dokumentu. ZkStCerpArm.pdf

Nahoru