Lidé na OFI VK

Vedení

   
    doc. Ing. Rudolf Pavel, Ph.D. kl. 2336 - vedoucí odboru
    prof. Ing. Pochylý František, CSc. kl. 2335 - zástupce vedoucího odboru
    doc. Ing. Habán Vladimír, Ph.D. kl. 2337 - tajemník odboru
     
Sekretariát    
    Mariánková Edita kl. 2347  
     
Profesoři    
    prof. Ing. Pochylý František, CSc. kl. 2335  
     
Docenti     
    doc. Ing. Fialová Simona, Ph.D. kl. 2320  
    doc. Ing. Habán Vladimír, Ph.D.  kl. 2337   
    doc. Ing. Haluza Miloslav, CSc.      kl. 2348   
    doc. Ing. Rudolf Pavel, Ph.D.  kl. 2336   
    doc. Ing. Štigler Jaroslav, Ph.D. kl. 2329 - tajemník Energetického ústavu 
     
Odborní asistenti    
    Ing. Klas Roman, Ph.D. kl. 2342   
     
Výzkumní pracovníci    
    Ing. Štefan David, Ph.D. kl. 2342  
    Ing. Himr Daniel, Ph.D. kl. 2343  
     
Techničtí pracovnící    
    Bauer Jan kl. 2478   
    Ing. Hudec Martin kl. 2337   
    Kusý Bronislav kl. 2478   
    Paulíková Eva kl. 2328   
    Závišková Radka kl. 2327  
     
Doktorandi (interní)    
    Ing. Čupr Pavel kl. 2341  
    Ing. Havlásek Michal kl. 2340  
    Ing. Kozák Jiří kl. 2341  
    Ing. Kůrečka Jan kl. 3477  
    Ing. Macek Libor kl. 3477  
    Ing. Machů Tomáš kl. 2340  
    Ing. Moravec Prokop kl. 2341  
    Ing. Stareček Jakub  kl. 2341  
    Ing. Šedivý Dominik kl. 3477  

Nahoru