Řešiče opensource systému OpenFoam

Popis bakalářské práce

V dnešní době se díky podpoře velkých korporátů dostávají do popředí opensource systémy, mezi které patří například OpenFoam. Cílem bakalářské práce je zmapovat a popsat jednotlivé řešiče, jejich výpočetní algoritmy a numerická schémata programu OpenFoam a zpracovat ukázku řešení libovolného problému v tomto opensource prostředí.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Libor Macek

Kontakt: 145835@vutbr_cz

Nahoru