Modely turbulence používané systémem OpenFoam

Popis bakalářské práce

V dnešní době se díky podpoře velkých korporátů dostávají do popředí opensource systémy, mezi které patří například OpenFoam. Cílem bakalářské práce je zmapovat a popsat možnosti modelování turbulence přístupy RAS, LES a DNS v prostředí systému OpenFoam a zpracovat ukázku řešení libovolného problému v tomto opensource prostředí.

Macek_2017_02.png

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Libor Macek

Kontakt: 145835@vutbr_cz

Nahoru