Fluidové diody a další možnosti bezventilového čerpání

Jednocestné ventily jsou označovány jako nejméně spolehlivé součásti plunžrových čerpadel. Jednou z možností náhrady těchto ventilů jsou tzv. fluidové diody, u kterých funkci ventilu tvoří hydraulické ztráty.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Tomáš Machů

Kontakt: e-mail: y126197@stud_fme_vutbr_cz

Cílem práce je popis jednotlivých typů fluidových diod a zjištění vhodnosti použití těchto zařízení u plunžrových čerpadel. Další částí práce je nalezení dalších možností pro bezventilové čerpání kapalin.

Machu 01 01 500

Nahoru