Měření průtoku pro modelové zkoušky vodních turbín

Modelové zkoušky jsou nedílnou součástí vývoje vodních turbín. Při zkouškách je měřeno několik veličin, ze kterých jsou počítány jednotlivé charakteristiky jak modelu, tak prototypu turbíny. Jednou z těchto veličin je objemový průtok. 

Cílem práce je popsat možnosti měření objemového průtoku, zejména těch, které jsou vhodné pro modelové zkoušky. Další částí práce je kalibrace indukčního průtokoměru v hydraulické laboratoři firmy ČKD Blansko Holding, a. s. Posledním cílem práce je vyhodnocení naměřených hodnot včetně nejistot měření.

Machu 02 01 600

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Tomáš Machů

Kontakt: e-mail: y126197@stud_fme_vutbr_cz

Nahoru