Adjoint solver a jeho možnosti

Adjoint solver je zajímavým a částečně neprobádaným nástrojem pro citlivostní studie a tvarovou optimalizaci. Nástroj je implementován přímo v programu Ansys Fluent. Autor v této bakalářské práci bude mít za úkol rešerši možností nastavení nástroje adjoint solver v programu Fluent 16.2 (či 17.1). Dalším krokem práce bude analýza těchto nastavení aplikována na optimalizaci jednoduchého hydraulického prvku z pohledu minimalizace tlakových ztrát.

Moravec 02.png

Nahoru