Tlakové pulzace buzené odstředivým čerpadlem

Odstředivá čerpadla využívají přeměny mechanické energie na tlakovou energii zprostředkovaně přes změnu kinetické energie. Tlakové pulzace jsou projevem hydraulického rázu, který je u hydraulických systémů nežádoucí. Jak vznikají tlakové pulzace v odstředivém čerpadle? Co způsobují a jak jim lze předcházet? Cílem této práce bude provést rešerši na dané téma a navrhnout, jak tlakovým pulzacím v odstředivém čerpadle předcházet.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Naděžda Nováková

Nahoru