Mechanické kmitání buzené odstředivým čerpadlem

Odstředivá čerpadla využívají přeměny mechanické energie na tlakovou energii zprostředkovaně přes změnu kinetické energie. K mechanickému kmitání dochází, je-li těleso vychýleno z rovnovážné polohy. Jak je buzeno mechanické kmitání odstředivým čerpadlem? Co způsobuje? Jak mu předcházet? Cílem práce bude provést rešerši na dané téma.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Naděžda Nováková

Nahoru