Ostatní výzkum

Zde je uveden výzkum, který nebylo možné zařadit do předcházejících kategorií.

Vírová turbína

Proudění v savce turíny Na Odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana byl vyvinut nový typ turbíny pro velmi nízké spády (1-5 m) a pro vysoké průtoky. Tento typ turbíny je velmi vhodný pro malé vodní elektrárny. I v současné době je tento typ turbíny neustále inovován a jsou vyvíjeny nové varianty uspořádání

Kontaktní osoby:
prof. Ing. František Pochylý, CSc.
doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

Sinice a jak na ně

 Sin03 s 220.jpg Problematika sinic ve vodních nádržích je velmi aktuální. Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana se podílel na řešení tohoto problému na brněnské přehradě.
Řešení této problematiky stále probíhá. Jsou hledány nové způsoby, jak redukovat, či zamezit výskytu sinic ve vodních nádržích.

Kontaktní osoba:
prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Nahoru