Ostatní

Zde jsou uvedené zadání bakalářských prací, které si studenti nevybrali a nejsou již dále nabízeny. 
Rudolf01 

Dosažitelné účinnosti odstředivých čerpadel

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. Fialova 01

Distribuce a charakter ztrát komponentů vodních turbín a čerpadel (spirální skříň, rozváděcí lopatka, oběžné kolo, mezery ...), v závislosti na specifických otáčkách

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Simona Fialová, Ph.D.

Fialova 02 

Funkce vyrovnávací komory

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Simona Fialová, Ph.D. Fialova 03

Vysvětlení šplouchání  (pohybu) kapaliny v nádrži, která je v klidu nebo se pohybuje

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Simona Fialová, Ph.D.Soukup01 

Čerpadla určená pro náhradu lidského srdce

Stav: zadané

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lubomír Soukup

kombajn_traktor_150px.jpg
 

Vysokotlaká hydraulika v zemědělských strojích

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lubomír Soukup 

Vliv stočení oběžného kola na charakteristiku čerpadla

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. 

Průtočná charakteristika zpětné klapky

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

 

Dynamické charakteristiky běžně používaných snímačů tlaků

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

 Haban04-kapka

Využití zpracování obrazu při měření hydraulických dějů

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. Haluza Snek 02

Šnekové čerpadlo

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

Nováková01

Tlakové pulzace buzené odstředivým čerpadlem

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing.Nováková NaděždaNovakova02

Mechanické kmitání buzené odstředivým čerpadlem

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing.Nováková Naděžda

 Cupr 02-150.png

Rešeršní studie experimentálního stanovení přídavných účinků kapaliny na těleso

Stav:

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Čupr Jandourek 01 

Zkušební stanice

Stav:

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Jandourek

 Fic 04-01s

Počítačové vidění ve stanovování tvarů hladiny

Stav:

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Fic Miloslav

 Fic 02-02s

Fluidní analogie elektronických pvrků

Stav:

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Fic Miloslav

 Fic 2014 32

Hydropneumatický akumulátor

Stav:

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Fic MiloslavFic 2014 21 

Metoda hraničních prvků

Stav:

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Fic Miloslav

 Fic 05 01s

Lokalizace buzení hladinových vln - trvalé/impulzní

Stav:

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Fic Miloslav

 Himr01 01 600

Zavzdušňovací ventil jako ochrana před vodním rázem

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Daniel Himr, Ph.D.

 Himr 01-150.png

Měření průtoku

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Daniel Himr, Ph.D Himr 03-150.png 

Nestacionární proudění

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Daniel Himr, Ph.D 

kolo01 

Testování základního hydraulického okruhu pro hydrokolo

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. Sedivi 2017 01.png

Měřicí trať pro mechanické srdeční chlopně

Stav: obsazeno

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Dominik Šedivý

Kurecka 2017 01.png

Akustické simulace kapalin

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Jan KůrečkaKozak 2017 01.png

Experimentální výzkum kryogenních čerpadel pro raketové pohonné jednotky

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Jiří Kozák


 Kozak 2017 02.png

Experimentální a numerický výzkum proudění tekutého kyslíku

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Jiří Kozák

 Kozak 2017 03.png

Těsnost vysokotlakých ventilů pro kapalná média raketových pohonných jednotek

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Jiří Kozák

Kozak 2017 04.png 

Ventily pohonných systémů raketových motorů v současnosti

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Jiří Kozák

 Koz

Zpracování obrazu při experimentálním výzkumu kavitujícího proudění

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Jiří Kozák

 Z

Možnosti využití akustické emise

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dalibor Závorka

Urban 2017 01a.png

Metody počítačové vizualizace vířivého proudění

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Urban


 

Řešiče opensource systému OpenFoami

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Libor Macek 

 Macek_2017_02.png

Modely turbulence používané systémem OpenFoam

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Libor Macek 

 Moravec 01 01 600

Typy výpočetních sítí

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Prokop Moravec

 Moravec 02-150.png

Adjoint solver a jeho možnosti

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Prokop Moravec Havlasek 01-150.png

Návrh experimentálního zařízení pro studium vzájemné interakce tuhého tělesa s tekutinou I.

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Havlásek Michal  Havl

Návrh experimentálního zařízení pro studium vzájemné interakce pružného tělesa s tekutinou II.

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Havlásek Michal  Starecek 01-150.png

Metody vyrovnávání axiální síly u hydrodynamických čerpadel

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jakub Stareček 

Stefan 2017 01a.png

Kavitující spirální vírová strujktura

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. David Štefan, Ph.D.

Stefan 2017 02c.png

Vlivy na proudící kapalinu a hydrodynamické nestability

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. David Štefan, Ph.D.

Stefan 2017 03bb.png

Využití energetického potenciálu dešťové a černé vody u výškových budov a mrakodrapů ke generaci elektrické energie

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. David Štefan, Ph.D.

 Himr 2017 01.png

Prvky snižující tlak v potrubních systémech

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Daniel Himr, Ph.D 

Himr 02-150.png 

Měření teploty

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Daniel Himr, Ph.D  Fialov

Aplikace "smart" materiálů pro lékařskou techniku

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. Fialova 2017 03.png

Mechanické vlastnosti buněčných membrán

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.  Fialov

Šíření vln na otevřené hladině

Stav: Obsazené

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. 

 Fialova 2017 04.png

Zavlažovací systémy a nové možnosti zavlažování

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. 

 Hal 02 01s

Proudění s volnou hladinou

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc

 Hal 01 01s

Rychlostní profily tekutiny v potrubí

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc

Pochyly 2017 01.png 

Vliv pružné stěny na šíření tlakových vln

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. František Pochylý, CSc.Pochyly 2017 02.png 

Typy větrných elektráren

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

 Pochyly 2017 03.png

Doprava kapalin na velké vzdálenosti

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

 Stigler 03

Laboratorní úloha spolupráce čerpadel

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

 kanal01

Proudění v kanálech a korytech

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Stigler 2017 01.png

Rychlostní profily v trubce kruhového průřezu

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

 Stigler 2017 02.png

Studium chování víru v nádobě naplněné kapalinou

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

 Stigler 2017 03.png

Měření průtoku a proteklého množství

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. Stigler 2017 04.png

Čerpadla poháněná lidskou silou

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Habán 2014 01-02 

Dynamické charakteristiky běžně používaných snímačů tlaku

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. Habán 2014 02-01

Průtočná charakteristika zpětné klapky

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

 Haban 2017 01a.png

Využití zpracování obrazu při měření hydraulických dějů

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Haban 2017 02a.png

Vliv prostředí na dynamické vlastnosti jednoduchých součástí

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

 Hudec 2014 02-01

Přestavba historické technické památky na malou vodní elektrárnu

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hudec


Hudec 2014 03-01 

Vibro-aktustická diagnostika vnějších projevů hydrodynamické kavitace

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hudec

Rudolf 2017 01.png 

Hybridní systémy akumulace energie

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, PhD. 

 Rudolf 2017 02.png

Čerpadla jako turbíny pro "smart cities"

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, PhD. 

 Rudolf 2017 03.png

Mikrobublinky a živé buňky vystavené náhlým změnám tlaku

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, PhD. 

 Rudolf 2017 04.png

Proudění v difuzoru-nestability proudění, výpočtové modelování proudění

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, PhD. 

 Rudolf 2017 05.png

Specifika odstředivých čerpadel pro velmi vysoké dopravní výšky a malé průtoky

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, PhD. 

Rudolf 2017 06.png 

Kavitační eroze

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, PhD. 

 Rudolf 2017 07.png

Výpočtové modelování proudění v kavitačním tunelu

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, PhD. 

 Rudolf 2017 08.png

Koncept "digital twin" pro hydraulické stroje

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, PhD. 

 Rudolf 04-150.png

Zařízení pro sycení hydraullického okruhu kavitačními zárodky

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, PhD.  Rudolf 03-150.png

Kavitační eroze na částečně smáčivých materiálech

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, PhD. Roman01

Radiální pístový hydrogenerátor

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman Klas, Ph.D.
Klas 2017 01.png 

Zpětný ventil

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman Klas, Ph.D.Klas 2017 02.png 

Přímočarý pneumatický motor

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman Klas, Ph.D.Klas 2017 04.png 

Hydraulické ztráty v odstředivém čerpadle

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Nahoru