Čerpadlo pro dopravu kapalin z velkých hloubek

Jedná se o speciální čerpadla do úzkých vrtů. Hloubka čerpání až tisíce metrů. Bakalářská práce bude zaměřena na literární a patentovou rešerši. Předpokládá se, že vybraná varianta, nebo vlastní nápad budou podrobněji rozpracovány v diplomové práci.Téma je vysoce aktuální, neboť v celosvětovém měřítku ubývá povrchové pitné vody.

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

e-mail: pochyly@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2335

Nahoru