Umělé srdce

Práce bude zaměřena na výzkum a konstrukci umělého srdce, jako náhrada srdce biologického. Bude navazovat na předchozí výzkum v Odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana. V první fázi bude provedena literární a patentová rešerše a navržena koncepce řešení konkrétní varianty umělého srdce. Konkrétní varianta bude řešena v rámci diplomové práce.

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

e-mail: pochyly@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2335

Nahoru