Vliv pružné stěny na šíření tlakových vln

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

E-mail: pochyly@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2335

Rešeršní práce se bude zabývat rozborem mechanických vlastností různých typů pružných materiálů použitelných na transport kapalin. Student rozebere vliv mechanických vlastností těchto materiálů na frekvenci a šíření rázových vln v kapalině. Dle časových možností sestrojí jednoduchý experiment prokazující získané poznatky.Pochyly 2017 01.png

Nahoru