Typy větrných elektráren

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

E-mail: pochyly@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2335

Rešeršní práce se bude zabývat rozdělením větrných elektráren dle typu a možností využití. Student vybere typy větrných elektráren vhodných pro využití při dopravě a akumulaci  kapalin.

Pochyly 2017 02.png

Nahoru