Doprava kapalin na velké vzdálenosti

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

E-mail: pochyly@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2335

Rešeršní práce se bude zabývat rozborem možností dopravy kapalin (především vody) na velké vzdálenosti a možnosti zásobování oblastí s výhledem na dlouhá období sucha ve vegetační fázi zemědělských plodin

Pochyly 2017 03.png

Nahoru