Rok 2015

Bakalářské práce obhájené v roce 2015

 Kozak 2014 01

Simulace proudění v prvcích hydraulického okruhu

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Kozák

Pavel08b

Experimentální testování hydrocyklónu

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.Kolo01

Hydromotory použitelné pro pohon kola

Stav: zadáno

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. Pavel04b

Experimentální testování minimíchadla pro čištění odpadních vod

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

 

Návrh systému fontán

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. Kárník 2014 01

Řezání vodním paprskem

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Kárník Jan Fic 2014 11

Regulace Kaplanovy turbíny

Stav: obsazené

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Fic MiloslavPavel01b

Testy kavitační eroze

Stav: obsazené

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.Rudolf03 

Mikrofluidika

Stav: obsazené

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.Pavel06b

Tančící kapalina

Stav: obsazené

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Nahoru