Rok 2017

Bakalářské práce, které byly obhájené na Odboru fluidního inženrýství Victora Kaplana v roce 20167. Fialov

Vliv magnetického pole na charakter proudění kolem různých materiálů

Stav práce: Obhájená

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. 

Podrobnosti o bakalářské práci jsou zde.

 Fialov

Určení nesymetrie kontaktního úhlu u různě hydrofobních povrchů

Stav práce: Obhájená

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. Cupr 01-150.png 

Výpočtová modální analýza oběžného kola vírové turbíny

Stav práce: Obhájená

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Čupr 

Roman03a

Přímočarý hydromotor

Stav práce: Obhájená

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman Klas, Ph.D. Hudec 2014 01-01

Vtokové víry, vznik vývoj a podobnost

Stav práce: Obhájená

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin HudecStigler 2016 04.png 

Využití větrné energie pro čerpání kapalin

Stav práce: Obhájená

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. Rudolf 01-150.png

Využití fraktální geometrie při návrhu hydraulické clony

Stav Práce: Obhájená

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, PhD. 

Dobsakova01 

Segnerovo kolo

Stav práce: Obhájená

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Fic Miloslav 

Machu 02 01 600 

Měření průtoku pro modelové zkoušky vodních turbín

Stav práce: Obhájená

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Tomáš Machů

Sedivy 01.png 

Stanovení tlakové ztráty mechanické srdeční chlopně

Stav práce: Obhájená

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dominik Šedivý 

 

 Fialov

Návrh zařízení pro přípravu a přepravu slévárenského vosku

Stav: volné

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. 

Nahoru