Využití fraktální geometrie při návrhu hydraulické clony

Fraktály jsou geometrické útvary, které opakovaně pozorujeme v postupně se zmenšujících   
měřítcích, např u listů některých rostlin, ve tvaru sněhové vločky apod. Stejně tak mají fraktální strukturu i některé děje, např. turbulentní proudění. Jedná se tedy o geometrické útvary, ktereé jsou přírodě vlastní. Cílem bakalářské práce bude návrh škrtící clony, jejíž tvar bude navržen na základě fraktální geometrie a následné experimentální změření ztrátové charakteristiky. Vlastnosti fraktální clony budou porovnány s clonou klasickou.

Rudolf 01.png

Nahoru