Kavitační eroze na částečně smáčivých materiálech

Kavitace (vznik bublinek syté páry v kapalině vystavené velmi nízkému tlaku) způsobuje významné poškození hydraulických strojů, ale také např. trysek spalovacích motorů. Cílem bakalářské práce je experimentální zjištění stupně kavitačního opotřebení na povrchu částečně smáčivých materiálů. Experimenty budou probíhat na kavitační trati odboru fluidního inženýrství V. Kaplana.

Rudolf 03.png

Nahoru