Zařízení pro sycení hydraulického okruhu kavitačními zárodky

V rámci projektu zabývajícího se eliminací sinic a mikroorganismů pomocí kavitace bude zkoumán vliv počtu nukleačních jader (bublinek) na průběh kavitace. Kavitační bubliny vznikají v kapalině při velmi nízkém tlaku a vyvíjejí se z tzv. kavitačních (nukleačních) jader (mikrobublinky vzduchu). Pro řízení počtu nukleačních jader je nutné vyrobit příslušné zařízení. Cílem BP bude provést rešerši již existujících způsobů pro kontrolu nukleačních jader a navržení zařízení pro využití v laboratoři OFIVK.

Rudolf 04.png

Nahoru