Hybridní systémy akumulace energie

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

E-mail: rudolf@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2336

Změny v energetice vyvolané především nárůstem podílu obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, větrné elektrárny) vyvolávají zvýšenou potřebu akumulace energie. Cílem BP je provést rešerši možností akumulace energie ve spojení s těmito obnovitelnými zdroji a zejména prozkoumat řešení hybridní, tj. např. spojení přečerpávacích vodních elektráren s bateriemi, setrvačníky, stlačeným vzduchem atd.

Rudolf 2017 01.png

Nahoru