Čerpadla jako turbíny pro “smart cities”

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

E-mail: rudolf@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2336

Čerpadla jsou klíčovou součástí všech systémů pro transport kapalin (voda, paliva, chemikálie). Často je nutné redukovat tlak v hydraulickém systému těsně před místem spotřeby. Místo aby se tlak snižoval pomocí škrtícího ventilu, lze použít čerpadlo v turbínovém režimu a přebytečnou tlakovou energii rekuperovat do energie elektrické. Cílem BP je studie čerpadel pracujících jako turbíny především v systému dopravy pitné vody pro velkoměsta.

Rudolf 2017 02.png

Nahoru