Mikrobublinky a živé buňky vystavené náhlým změnám tlaku

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

E-mail: rudolf@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2336

Staňte se součástí týmu zkoumajícího vliv kavitace (= náhlý kolaps bublinek syté páry provázený výraznou tlakovou vlnou, nárůstem teploty a vznikem chemických radikálů) na patogenní mikroorganismy, naším cílem je desinfekce vody od sinic a bakterií. Úkolem BP je provedení rešerše dotýkající se vlivu kavitace (hydrodynamické i ultrasonické) na živé buňky (tzv. sonoporace). Následně bude proveden jednoduchý výpočet (např. v Matlabu) popisující chování mikrobublinky s tenkou elastickou slupkou (model živé buňky) v časově proměnném tlakovém poli. 

Rudolf 2017 03.png

Nahoru