Proudění v difuzoru – nestability proudění, výpočtové modelování proudění

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

E-mail: rudolf@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2336

Difuzor, tj. potrubí, které se rozšiřuje ve směru proudění, je geometricky jednoduchý prvek, který je součástí každého energetického stroje, ale třeba i automobilu (výfuk). Přitom proudění v difuzoru je velmi zajímavé a může být poměrně komplikované (odtržení mezní vrstvy, nestability proudění). Cílem BP je provést rešerši jevů spojených s prouděním v difuzoru a dále provést simulaci proudění CFD softwarem ANSYS Fluent.

Rudolf 2017 04.png

Nahoru